EnglishItalianFrenchSpanishPortugueseBulgarian

ПримериПримери на снимка с името на нашият сайт (Името на сайта трябва да е написана на ръка)
Правилно

Правилно

Грешно

Нечетливо име на сайта(малки или тънки букви)
Грешно

Личното име на снимката
Грешно

Снимка със закрито лице
Грешно

Името на сайта трябва да е написана на ръка
Примери на снимка с лична карта
Правилно

Правилно

Грешно

Нечетлива лична карта(прекалено малка снимка)
Грешно

Снимка със закрито лице
Грешно

Лична карта със закрита информация
Грешно

Снимка само на личната карта
Примери на снимка с кода (Кода трябва да бъде написан на ръка)
Правилно

Правилно

Грешно

Нечетливо изписан код(малки или тънки букви)
Грешно

Личното име на снимката
Грешно

Снимка със закрито лице
Грешно

Кода трябва да бъде написан на ръка